Felsefe

Düşünce sanatı olarak bilinen felsefe hakkında önemli bilgiler. Önemli felsefi akımlar ve bu akımların önemli temsilcileri ile genel felsefe konuları…

  • Aydınlanma Felsefesi ve Çağı ile Filozofları

    18. yüzyıl batı düşüncesinin ulaştığı aşamaya “Aydınlanma Felsefesi”, bu çağa “Aydınlanma Çağı” adı verilmesi gelenek olmuştur. Rönesans ile başlayan insanın gelişmesi, aydınlanması eğilimi bu yüzyılda doruğa varmıştır. Toplumsal değerlerin zayıfladıkları ve etkilerini yitirdikleri dönemlerde insanoğlu bu tür arayışlar içerisine hep…

  • Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Felsefesi ve Temsilcileri

    Çağımızı etkileyen önemli bir akım da varoluşçuluk yani egzistansiyalizmdir. Bu akımın kökleri 17. yüzyıla kadar uzanır. Pascal, Nietzche (Niçe), Kierkegaard gibi filozofların temsil ettiği bu düşünce sisteminde, felsefenin temel konusu kişi, bireysel yaşam, öznel değerler, duyarlılıklardır. Varoluşçuluğu “bireyin somut varlığını…

Başa dön tuşu